Sign UpLogin With Facebook
Sign UpLogin With Google

Μάντισσα
 
IMG_5662μαρ-820x10241-820x1024

Θα ήμαστε ευγνώμονες αν αφιερώνατε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο,

το οποίο είναι μέρος της έρευνας για μια διδακτορική διατριβή.

Θα σας πάρει μόνο μερικά λεπτά από τον χρόνο σας.

Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες, εθελοντικές, και θα παραμείνουν εμπιστευτικές.

 

We would appreciate your taking the time to complete the following survey,

which is part of a PhD research project.

It should take just a few minutes of your time.

Your responses are anonymous, voluntary, and will be confidential.

 

Θα ήμαστε ευγνώμονες αν αφιερώνατε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο,

το οποίο είναι μέρος της έρευνας για μια διδακτορική διατριβή.

Θα σας πάρει μόνο μερικά λεπτά από τον χρόνο σας.

Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες, εθελοντικές, και θα παραμείνουν εμπιστευτικές.

 

We would appreciate your taking the time to complete the following survey,

which is part of a PhD research project.

It should take just a few minutes of your time.

Your responses are anonymous, voluntary, and will be confidential.

 

Δείτε το παρακάτω μουσικό κλιπ και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Στις ερωτήσεις στις οποίες θα θελήσετε να κάνετε πρόσθετο σχολιασμό, επιλέξτε το πεδίο “other” για να εισάγετε το σχόλιό σας. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε συνολικό σχόλιο στο τέλος του ερωτηματολογίου, στην καρτέλα, η οποία εμφανίζεται αφού πατήσετε το “finish”.

 

Watch the following music video clip and answer the following questions. Whenever you may wish to enter an additional comment, you can select the “other” field to enter your comment. Additionally, you have the chance to leave a general remark, at the end of the questionnaire, at the slide appearing after clicking “finish”.

 

 
 
Δείτε το παρακάτω μουσικό κλιπ και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Στις ερωτήσεις στις οποίες θα θελήσετε να κάνετε πρόσθετο σχολιασμό, επιλέξτε το πεδίο “other” για να εισάγετε το σχόλιό σας. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε συνολικό σχόλιο στο τέλος του ερωτηματολογίου, στην καρτέλα, η οποία εμφανίζεται αφού πατήσετε το “finish”.

 

Watch the following music video clip and answer the following questions. Whenever you may wish to enter an additional comment, you can select the “other” field to enter your comment. Additionally, you have the chance to leave a general remark, at the end of the questionnaire, at the slide appearing after clicking “finish”.

 

 
 
Θεωρείτε ότι το τραγούδι/βίντεο ενισχύει τον φεμινισμό; / Do you find the song/video clip empowering, in a feminist way?
Διαφωνώ απόλυτα / Totally disagree
Διαφωνώ πολύ / Heavily disagree
Διαφωνώ / Disagree
Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ / Neither agree nor disagree
Συμφωνώ / Agree
Συμφωνώ πολύ / Heavily agree
Συμφωνώ απόλυτα / Totally agree
Other
Please Specify:
Τεκμηριώστε την απάντηση σας με ένα σύντομο σχόλιο. Αν το επιθυμείτε και το βρίσκετε σημαντικό, μπορείτε να σχολιάσετε ξεχωριστά το τραγούδι και το βίντεοκλιπ. / Please explain/elaborate on your choice with a brief comment. Should you wish so and find it important, you may comment on the song and the video separately.
Ποιό από τα παρακάτω θεωρείτε ότι θα μπορούσε να κάνει το τραγουδι/βίντεο φεμινιστικό (ακόμα και αν δεν το θεωρείτε εσείς φεμινιστικό); Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές απαντήσεις. / Which of the following do you think would make this video feminist (even if you don't consider it to be feminist)? You may choose multiple answers.
O στίχος / The lyrics
Το ότι εμφανίζονται μόνο γυναίκες χορεύτριες / The fact that there are only female dancers appearing
Το DIY στυλ / DIY style
Οι κοπέλες έχουν διαφορετικούς σωματότυπους / Body positivity, different body-types
Διαθεματικότητα: Δεν συμμετέχουν μόνο λευκές γυναίκες/ Intersectionality: Women of colour are included in the video
H επιλογή της περιοχής / The area chosen to film this video
Το βίντεο είναι διαπολιτισμικό / The video is cross-cultural
Η χορογραφία εκπέμπει δυναμισμό / The choreography is empowering
Ο χορός δεν εκθέτει σεξουαλικά τα σώματα των γυναικών, ο σκοπός της χορογραφίας δεν είναι να σαγηνέψει το ανδρικό βλέμμα / The choreography is not objectifying sexually these women's bodies; it doesn't seem to assume a male gaze point of view.
Τίποτα από τα παραπάνω / None of the above
Other
Please Specify:
Aναγνωρίζετε την περιοχή που γυρίστηκε το βίντεο; / Do you recognize the area where this video was filmed?
Ναι / Yes
Όχι / No
Other
Please Specify:
Τι γνώμη έχετε για την περιοχή σύμφωνα με την εμπειρία σας και την εικόνα της στο βίντεο; / What is your opinion of this area according to your previous experience and what you've watched in the video?
Μοιάζει να είναι ασφαλής για συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων / It seems safe, but only for certain categories of people
Μοιάζει να είναι ασφαλής για όλ@ / It seems to be safe for everyone
Παρουσιάζεται ως ασφαλής για όλ@ ενώ δεν είναι / It is presented as safe for everyone, but it isn't really
Είναι υποβαθμισμένη και επικίνδυνη και εξυπηρετεί σαν σκηνικό / It is impoverished and dangerous, which serves the purpose of the video.
Είναι υποβαθμισμένη και επικίνδυνη / It is impoverished and dangerous.
Other
Please Specify:
Θα κυκλοφορούσατε με άνεση στην περιοχή του γυρίσματος μόν@ (ή συνοδευόμεν@ από φίλ@ σας) οποιαδήποτε ώρα της μέρας; / Would you feel comfortable walking these streets alone, or accompanied by a friend, at any hour of the day?
Nαι και μόν@ μου, οποιαδήποτε ώρα της μέρας / Yes, I would walk there alone any hour of the day.
Ναι oποιαδήποτε ώρα της μέρας, αλλά συνοδευόμεν@ από φίλ@ / Yes, any hour of the day but only accompanied by a friend
Μόνο πρωί και συνοδευόμεν@ από φιλ@ / Only during the morning hours and only accompanied by a friend
Δε θα ένιωθα άνετα οποιαδήποτε ώρα ακόμα κι αν συνοδευόμουν / I would never feel comfortable in this area even if I was accompanied
Other
Please Specify:
Θα συμμετείχατε σε αντίστοιχο γύρισμα, εθελοντικά και χωρίς ανταμοιβή; / Would you participate in the filming of such a music video (voluntarily and without pay?)
Ναι / Yes
Ισως / Maybe
Oχι / No
Other
Please Specify:
Θα εκφραζόσαστε σωματικά σε δημόσιο χώρο της πόλης, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν του βίντεο; / Would you physically express yourself in a similar manner in a public space?
Ναι / Yes
Ισως / Maybe
Oχι / Νο
Other
Please Specify:
Πώς θα αντιδρούσατε ερχόμεν@ αντιμέτωπ@ με μια σωματική έκφραση, παρόμοια με αυτή του βίντεο, σε δημόσιο χώρο της πόλης; / How would you react if you witnessed bodily expression similar to the dancing in the music video while in a public space?
Δυσφορία / Discomfort
Aγανάκτηση / Indignation
Eνόχληση/ Annoyance
Αδιαφορία / Indifference
Περιέργεια / Curiosity
Συμπάθεια / Empathy
Ευχαρίστηση / Pleasure
Other
Please Specify:
Θα είχατε την ίδια αντίδραση στο βίντεο αν το καστ ήταν ανδρικό και η τραγουδιστική ερμηνεία γυναικεία/ η πρωταγωνίστρια γυναίκα; Αν όχι, με ποιον τρόπο θα διέφερε η αντίδρασή σας; / Would your reaction to this video remain the same if the singer/protagonist was female but the dancers were male? If not, then in what way would your reaction differ?
Θα είχατε την ίδια αντίδραση στο βίντεο αν το καστ ήταν ανδρικό και η τραγουδιστική ερμηνεία ανδρική/ ο πρωταγωνιστής άνδρας; Αν όχι, με ποιον τρόπο θα διέφερε η αντίδρασή σας; / Would your reaction to this video remain the same if both the singer and the dancers were male? If not, then in what way would your reaction differ?
Θα είχατε την ίδια αντίδραση στο βίντεο αν το καστ των ατόμων που χορεύουν και το άτομο που τραγουδά δεν εντάσσονταν με σαφήνεια στο δίπολο των φύλων, συμμετείχαν δηλαδή και διεμφυλικά άτομα, άφυλα άτομα κοκ; Αν όχι, με ποιον τρόπο θα διέφερε η αντίδρασή σας; / Would your reaction to this video remain the same if both the cast/dancers and the singer were trans/nonbinary/agender? If not, then in what way would your reaction differ?
Τι είδους μουσική ακούτε; Μπορείτε να δώσετε πολλαπλές απαντήσεις. / Which musical genres do you listen to? You can select multiple answers.
pop
rock
metal
indie
rap / hiphop
classical
world / jazz
Other
Please Specify:
Σας αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι και βίντεο αισθητικά; / Do you find this song/music video aesthetically pleasing?
Πάρα πολύ / Very pleasing
Αρκετά /Pleasing enough
Λίγο / A little bit pleasing
Καθόλου / Not at all pleasing
Σας θυμίζει κάποιο απο τα παρακάτω τραγούδια/βίντεο; Μπορείτε να δώσετε πολλαπλές απαντήσεις. / Does it remind you of any of the following songs/videos? You can select multiple answers.
Beyonce- Run the World (Girls)
Μ.Ι.Α.- Bad Girls
Spice Girls- Wannabe
Kiesza- Hideaway
Όλα τα παραπάνω / All of the above
Kανένα από τα παραπάνω / None of the above
Other
Please Specify:
Θεωρείτε ότι το βίντεο απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινο; / Do you think that this video has a specific target audience?
Ναι, νεαρής ηλικίας / Yes, young audience
Ναι, μέηνστριμ / Yes, mainstream audience
Ναι, χίπστερ κοινό / Yes, hipster audience
Ναι, εντεχνο κοινό / Yes, contemporary greek folk audience
Όχι / No
Other
Please Specify:
Θεωρείτε ότι το βίντεο απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινο; / Do you think that this video has a specific target audience?
Ναι, ανδρικό / Yes, male audience
Ναι, γυναικείο / Yes female audience
Oχι / No
Δεν ξέρω / I don't know
Tι νιώθετε βλέποντας το βίντεο και ακούγοντας το τραγούδι; Mπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές απαντήσεις. What do you feel when you watch the video and listen to this song? You can chose multiple answers.
Θυμό / Anger
Θλίψη / Sadness
Μιζέρια / Misery
Xαρά / Joy
Σεξουαλικό ερεθισμό / Sexual excitation
Νοσταλγία / Nostalgia
Ενδυνάμωση / Empowerment
Επιθυμία να το προωθήσετε σε φίλ@ / A desire to share this with a friend
Επιθυμία να επικοινωνήσετε με αγαπημένο πρόσωπο / A desire to communicate with a beloved person
Aδιαφορία / Indifference
Other
Please Specify:
Ακολουθούν κάποια δημογραφικά στοιχεία. Please answer the following demographic questions.
Ακολουθούν κάποια δημογραφικά στοιχεία. Please answer the following demographic questions.
Φύλο / Gender
Μονοφυλικός ανδρας / Cis man
Mονοφυλική γυναίκα / Cis woman
Διεμφυλικός άνδρας / Trans man
διεμφυλική γυναίκα / Trans woman
Nonbinary / Genderfluid
Άφυλο / Agender
Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρ@ / I don't know, I'm not sure
Δεν θέλω να απαντήσω / I don't want to answer
Other
Please Specify:
Σεξουαλικός προσανατολισμός / Sexual orientation
straight
gay/lesbian
bisexual/pansexual
asexual
Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρ@ / I don't know, I'm not sure
Δεν θέλω να απαντήσω / I don't want to answer
Other
Please Specify:
Χώρα/ Country
Ελλάδα / Greece
Other
Please Specify:
Ηλικία / Age
0-10
10-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81+
Μορφωτικό επίπεδο / Educational background
Mεταπτυχιακό-Διδακτορικό / Master-PHD
Aνώτατη μόρφωση (ΑΕΙ-ΤΕΙ) /University-College Degree
Λύκειο / High School
Δημοτικό / Primary School
Αναλφάβητ@ / illiterate
Other
Please Specify:
{"name":"Μάντισσα - Take the Quiz", "url":"https://www.survey-maker.com/QG1IL03","txt":"Θα ήμαστε ευγνώμονες αν αφιερώνατε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι μέρος της έρευνας για μια διδακτορική διατριβή. Θα σας πάρει μόνο μερικά λεπτά από τον χρόνο σας. Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες, εθελοντικές και θα παραμείνουν εμπιστευτικές.\nWe would appreciate your taking the time to complete the following survey, which is part of a PhD research. It should take just a few minutes of your time. Your responses are anonymous, voluntary and will be confidential.\n\n \n","img":"https://cdn.poll-maker.com/17-715066/marina-satti-1-1024x680.jpg?sz=1200-00000000001000005300","hash":"#marinasatti, #mantissa, #survey, #feminism"}