Manage existing quizzes, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign inSign in with Facebook
Sign inSign in with Google

Milli Korrupsiya Barometri

Son bir il ərzində korrupsiyanın səviyyəsi necə dəyişib?
Azalıb
Çox azalıb
Eyni qalıb
Artıb
Çox artıb
Korrupsiya problemini necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə problem deyil
Problem deyil
Cüzi problemdir
Problemdir
Böyük problemdir
Həyata keçirilən anti-korrupsiya tədbirlərini necə qiymətləndirisiniz?
Çox səmərəlidir
Səmərəlidir
Səmərli deyil
Ümumiyyətlə səmərisizdir
Ne effektiv nə də effektiv deyil
Aşağıdakı sahələr hansı səviyyədə korrupsiyalaşıb? (1 bal korrupsiyanın olmadığı 5 bal isə yuxarı səviyyəsini göstərir)
Təhsil
1
2
3
4
5
Səhiyyyə
1
2
3
4
5
Dövlət qulluğu
1
2
3
4
5
Dövlət xidmətləri
1
2
3
4
5
Kommunal xidmətlər
1
2
3
4
5
Hərbi
1
2
3
4
5
Polis
1
2
3
4
5
Məhkəmə sistemi
1
2
3
4
5
Siyasi partiyalar
1
2
3
4
5
Milli Məclis
1
2
3
4
5
QHT-lər
1
2
3
4
5
Media
1
2
3
4
5
Özəl sektor
1
2
3
4
5
Dini qurumlar
1
2
3
4
5
Beynəlxalq təşkilatlar
1
2
3
4
5
Fikrinizcə gündəlik həyatda aşağıda qeyd edilən hansı sahələrdə korrupsiya .... (hər sətir üzrə bir cavab)
Azalıb
Dəyişməyib
Artıb
Bilmirəm
Dövlət xidmətlərindən istifadə zamanı
Tibbi xidmətlərdən istifadədə
Ali məktəblərdə təhsil alanda
Orta məktəblərdə təhsil alanda
Hərbi xidmət keçəndə
Dövlət qulluğuna işə qəbulda
Əmlakın satılması, alınması, özəlşdirilməsi, özgələşdirilməsində
Hərbi çağrışda
Məhkəmələrdə işlərə baxılmada
Hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edən zaman
Dövlət orqanlarından lisenziyalar, icazələr alınmasında
Kreditlərin alınmasında
Kommunal xidmətlərdən istifadə zamanı
Yerli özünüidaretmə orqanlarına müraciətdə
Son bir il ərzində rüşvət vermisiniz?
Bəli
Xeyr
Vermisinizə hansı sahəyə?
Səhiyyə
Təhsil
Dövlət qulluğu
Dövlət xidmətləri
Kommunal xidmətlər
Hərbi
Polis
Məhkəmə sistemi
Siyasi partiyalar
Milli Məclis
QHT-lər
Media
Özəl sektor
Dini qurumlar
Beynəlxalq təşkilatlar
Əgər rüşvət vermisinizsə, rüşvəti nə üçün vermisiniz? (yalnız bir cavab)
Hədiyyə kimi (sadə qonaqpərvərlikdən irəli gələn)
Xidməti daha ucuz əldə etmək üçün
Xidməti daha tez əldə etmək üçün
Məcburi olaraq ödəmişəm (tələb olunub)
Rüşvəti nə üçün verməmisiniz?
Məsələləri rüşvətlə həll etmək istəmirəm
Bunun üçün pulum yoxdur
Rüşvət verməyi haram hesab edirəm
Məsuliyyətə cəlb ediləcəyimdən narahatam
Rüşvət vermək üçün adam tapa bilmədim
Hüquqlarımı daha yaxşı bilirəm
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə fəal iştirak etmək istəyinirsinizmi?
Bəli
Xeyr
Sadə vətəndaş korrupsiyaya qarşı mübarizədə fərq yarada bilər. Siz bu fikirlə nə dərəcədə razısınız?
Tam razıyam
Razıyam
Razı deyiləm
Heç razı deyiləm
Son bir ildə vəzifəli şəxslərdən şikayət etmisinizmi?
Bəli
Xeyr
Şikayət vermisinzsə, şikayətinizin nəticəsi necə olub?
Şikayətin faydası oldu, məsələ həll olundu
Şikayətə baxılması uzadılır
Şikayətin heç bir faydası olmadı
Korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı qanunvericilik barədə məlumatlısınızmı?
Tam məlumatlıyam
Qismən məlumatlıyam
Xeyr
Korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq üçün hansı tədbirin həyata keçirilməsini daha vacib hesab edirsiniz? (bir cavab)
“ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi
Cəza tədbirlərinin gücləndirilməsi
Kadr islahatlarının aparılması
Maarifləndirmə tədbirlərinin genişləndirilməsi
Dövlət qulluqçuların əməkhaqqılarının artırılması
Vəzifəli şəxslərin maliyyə gəlirləri barədə məlumatların açıqlanması
Korrupsiya barədə məlumat verən şəxslərin dövlət müdafiəsi
{"name":"Milli Korrupsiya Barometri - Take the Quiz", "url":"https://www.quiz-maker.com/QELKI5Y","txt":"Son bir il ərzində korrupsiyanın səviyyəsi necə dəyişib?, Korrupsiya problemini necə qiymətləndirirsiniz?, Həyata keçirilən anti-korrupsiya tədbirlərini necə qiymətləndirisiniz?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}